Regulamin PZPR

Poniższy regulamin zawiera zasady Pagórka Zwycięzców Potyczek Rdzeniowych, których przestrzeganie jest warunkiem uczestnictwa w grze. Ponadto opisuje też szczegóły techniczne związane z grą.

 1. Pagórek Zwycięzców Potyczek Rdzeniowych jest inicjatywą prywatną nie mającą celów komercyjnych, toteż nie wiąże się z żadnymi korzyściami zarówno ze strony grających, jak i opiekuna Pagórka.
 2. Pagórkiem opiekuje się Łukasz Adamowski, który przeprowadza walki i kontroluje ich poprawność, aktualizuje strony WWW, ustala zasady gry, określa terminy przerw w walkach itp. O każdej większej zmianie na terenie Pagórka osoby grające, zwane dalej rycerzami, będą powiadamiane przez pocztę elektroniczną. Informacje te będą również umieszczane w dziale "Aktualności".
 3. Do gry może przystąpić każdy chętny rycerz (również opiekun PZPR), zarówno z Polski, jak i zagranicy, jednak w wypadku tych ostatnich trudnością może być język, bowiem na terenie PZPR obowiązuje język polski. Wyjątkiem są nazwy programów przysłanych do gry.
 4. Przystąpienie do gry polega na przysłaniu pod adres elektroniczny adamow@mikrus.pw.edu.pl programu, zwanego dalej wojownikiem, zgodnego z poniższymi warunkami:
  1. tematem list elektronicznego musi być skrót "PZPR",
  2. treść listu powinna zawierać kod wojownika w postaci akceptowalnej przez środowisko walki (patrz pkt. następny regulaminu), z dodatkowymi zastrzeżeniami, podanymi w kolejnych podpunktach,
  3. pierwsze linie kodu wojownika składają się na jego nagłówek w postaci:
   ;redcode
   ;name Nazwa
   ;author Imię Nazwisko
   ;strategy Komentarz
   ;assert Warunek
   gdzie Nazwa jest nazwą wojownika (dozwolone są słowa nie tylko w języku polskim, nie uchodzące za wulgarne czy obraźliwe), Imię Nazwisko są prawdziwymi imieniem i nazwiskiem rycerza będącego autorem wojownika (proszę o zachowanie tej kolejności), Komentarz jest opcjonalnym (razem ze ";strategy") opisem strategii stosowanej przez wojownika, zaś Warunek jest wyrażeniem logicznym warunkującym kompilację wojownika, przy czym w kodzie wojownika zabronione jest stosowanie znaków "nacjonalizowanych" (powoduje to troche zamieszania np. z nazwiskami, ale podyktowane jest względami technicznymi;)
  4. zabrania się używania w kodzie wojownika dyrektyw ";trace", ";debug" oraz ";break", ponieważ skutecznie sabotują one przeprowadzanie walk,
  5. opiekun zastrzega sobie prawo wprowadzania wszelkiego rodzaju poprawek w kodzie wojownika w celu wyeliminowania niezgodności z powyższymi warunkami, o czym będzie jednak powiadamiał autora wojownika.
 5. Środowiskiem walk używanym do przeprowadzania walk jest pMARS w wersji 0.8.0. Tutaj można ściągnąć pMARSa działającego pod DOSem (zip 188kb), a tutaj kod źródłowy (zip 166kb). Jeśli kogoś interesują wersje innosystemowe, to warto zajrzeć na ogólnoświatowy serwer wojen rdzeniowych o nazwie King Of The Hill (teraz wiadomo, skąd nazwa PZPR;)
 6. Językiem walki używanym na terenie PZPR jest Redcode w standardzie ICWS'94. Dozwolony jest zatem pełny zestaw instrukcji, modyfikatorów i trybów adresowania oraz używanie P-przestrzeni.
 7. Na terenie Pagórka istnieją dwie areny, na których walczą wszyscy przysłani wojownicy. Są to:
  1. arena pojedynków, na której wojownicy walczą w 250 pojedynkach, systemem każdy z każdym (ale bez walki z samym sobą), w rdzeniu o wielkości 8000 komórek, przy limicie procesów równym 8000, P-przestrzeni standardowej wielkości. Maksymalna długość wojownika wynosi 100 instrukcji, minimalna odległość początkowa między wojownikami wynosi 100 komórek. Czas trwania rundy to 100000 cykli. Za zwycięstwo w pojedynku przyznawane są 3 punkty, za remis 1.
  2. arena bitewna, na której wojownicy walczą 5000 razy wszyscy naraz w rdzeniu o wielkości 8000 komórek, przy limicie procesów równym 800, P-przestrzeni standardowej wielkości. Maksymalna długość wojownika wynosi 100 instrukcji, minimalna odległość początkowa między wojownikami wynosi 100 komórek. Czas trwania rundy wynosi 100000 cykli. Punkt za wygraną otrzymuje w danej rundzie tylko zawodnik, który przetrwa ją jako jedyny. Jeśli przeżyje więcej wojowników, żadne punkty nie są przydzielane. W przypadku, gdyby we wszystkich rundach kilku wojowników zdobyło tę samą ilość punktów, o pierwszeństwie decyduje mniejsza ilość porażek, czyli walk, w których wojownik zginął.
  W walkach bierze udział 11 wojowników: 10 obecnych na danej arenie oraz wojownik pretendujący do wejścia na arenę. W wyniku walki najsłabszy z nich odpada, a pozostali pozostają na arenie w kolejności ustalonej przez ostatnią walkę. Gdyby kilku wojowników było naraz chętnych do walki, będą startować po kolei. W związku z tym walki mogą odbywać się w tempie jedna na dzień, tak, aby każdy rycerz mógł sprawdzić, jak sprawuje się jego wojownik. Kody źródłowe wojowników są publikowane, gdyż nie byłoby fair, gdyby dostęp do nich mieli tylko autor wojownika i opiekun Pagórka.